Inleiding

Deze paragraaf dient om vast te stellen in welke mate de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstands-capaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. In deze begroting zijn de risico’s en de weerstandscapaciteit geactualiseerd. De berekening van het weerstandsvermogen vindt plaats via de formule:

Risicobedrag / weerstandscapaciteit = Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het jaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere (begrotings)jaren (dynamisch weerstandsvermogen).

Selecteer een onderwerp