Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzicht in de stand van zaken en in de beleidsvoornemens aangaande de bedrijfsvoering.

Selecteer een onderwerp