Voor de Programmabegroting 2018 is er, gelet op de uitkomsten, geen financieel dekkingsplan benodigd.