Bedragen x € 1.000

Programma
Lasten:

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

8.598

12.112

11.181

11.033

10.769

10.795

2

Wonen, werken en bedrijven

7.432

16.658

7.256

6.360

5.972

6.636

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

27.343

26.433

26.698

26.884

27.035

27.121

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

11.548

10.008

9.694

13.219

10.091

10.131

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

416

4.511

929

1.415

1.725

2.103

Totaal lasten (exclusief reserves)

55.338

69.723

55.758

58.911

55.593

56.786

Programma
Baten:

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

570

754

524

524

524

524

2

Wonen, werken en bedrijven

11.249

20.946

7.841

3.969

3.542

4.199

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

5.776

4.831

5.156

5.308

5.326

5.304

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

6.319

5.738

5.754

5.782

5.811

5.841

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

42.958

46.028

43.280

43.879

44.214

44.577

Totaal baten (exclusief reserves)

66.871

78.298

62.555

59.463

59.418

60.445

Resultaat voor bestemming

11.532

8.575

6.797

551

3.825

3.659

Toevoeging reserves

13.588

10.018

8.121

4.743

4.245

4.251

Onttrekking reserves

9.812

2.063

2.328

5.269

1.506

1.504

Saldo mutaties reserves

-3.776

-7.955

-5.793

526

-2.739

-2.747

Resultaat na bestemming

7.756

619

1.004

1.077

1.085

912

Het resultaat na bestemming (budgetten inclusief de reservemutaties), is als volgt verdeeld over de programma's:

Bedragen x € 1.000

Programma
Lasten:

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

9.915

12.855

11.879

11.684

11.418

11.443

2

Wonen, werken en bedrijven

8.581

22.742

10.799

6.497

6.114

6.778

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

27.731

26.870

27.000

27.197

27.354

27.440

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

15.799

10.452

10.701

14.210

10.572

10.615

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

6.900

6.822

3.500

4.067

4.380

4.762

Totaal lasten (inclusief reserves)

68.927

79.741

63.879

63.655

59.838

61.037

Programma
Baten:

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

1

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

2.104

1.488

1.136

1.017

860

847

2

Wonen, werken en bedrijven

11.419

21.016

8.498

4.445

4.057

4.721

3

Leefbaarheid, welzijn en zorg

6.087

4.926

5.251

5.434

5.484

5.460

4

Landschap, verkeer en openbare ruimte

10.296

6.195

6.228

9.957

6.309

6.344

5

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

46.777

46.737

43.770

43.879

44.214

44.577

Totaal baten (inclusief reserves)

76.683

80.361

64.883

64.732

60.923

61.949

Resultaat na bestemming

7.756

619

1.004

1.077

1.085

912