Begroting in één oogopslag

uitgaven € 63.878,0
inkomsten € 64.881,0

Bedragen x € 1.000

€ 11.878

Inwoners, veiligheid, bestuur en organisatie

€ 1.135

€ 10.798

Wonen, werken en bedrijven

€ 8.498

€ 27.001

Leefbaarheid, welzijn en zorg

€ 5.251

€ 10.702

Landschap, verkeer en openbare ruimte

€ 6.227

€ 3.499

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

€ 43.770